KS 4000 ic control

シェーカー KS 4000 ic control
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0010001302
500 rpm
 
  |  20 kg

Vortex 2 bundle

シェーカー Vortex 2 bundle
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0010001804
2500 rpm
 
  |  0.4 kg

KS 130 control special

シェーカー KS 130 control special
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0010001959
800 rpm
 
  |  2.0 kg

ROCKER 2D digital package

シェーカー ROCKER 2D digital package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0010002880
80 rpm
 
  |  2 kg

ROCKER 3D digital package

ROCKER 3D digital package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0010002881
80 rpm
 
  |  2 kg

ROCKER 2D basic

ROCKER 2D basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004002000
80 rpm
 
  |  2 kg

ROCKER 2D digital

ROCKER 2D digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004003000
80 rpm
 
  |  2 kg

ROCKER 3D basic

ROCKER 3D basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004000000
 
 
  |  2 kg

ROCKER 3D digital

ROCKER 3D digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004001000
80 rpm
 
  |  2 kg

ROLLER 6 basic

ROLLER 6 basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004010000
 
 
 

ROLLER 6 digital

ROLLER 6 digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004011000
80 rpm
 
 

ROLLER 10 basic

ROLLER 10 basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004012000
 
 
 

ROLLER 10 digital

ROLLER 10 digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004013000
80 rpm
 
 

Loopster basic

Loopster basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004015000
 
 
  |  2 kg

Loopster digital

Loopster digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004016000
80 rpm
 
  |  2 kg

Trayster basic

Trayster basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004005000
 
 
  |  2 kg

Trayster digital

Trayster digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004006000
80 rpm
 
  |  2 kg

KS 4000 i control

KS 4000 i control
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003510000
500 rpm
 
  |  20 kg

KS 4000 ic control

KS 4000 ic control
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003510100
500 rpm
 
  |  20 kg

KS 3000 i control

KS 3000 i control
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003940000
500 rpm
 
  |  7.5 kg

KS 3000 ic control

KS 3000 ic control
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003940100
500 rpm
 
  |  7.5 kg

MS 3 ベーシック

MS 3 ベーシック
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003617000
3000 rpm
 
  |  0.5 kg

MS3 デジタル

MS3 デジタル
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003319000
3000 rpm
 
  |  0.5 kg

lab dancer

lab dancer
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003365000
 
 
  |  0.1 kg

VORTEX 3

VORTEX 3
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003340000
2500 rpm
 
 

Vortex 2

Vortex 2
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0025000258
2500 rpm
 
  |  0.4 kg

VXR ベーシック IKA – Vibrax®

VXR ベーシック IKA – Vibrax®
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0002819000
2200 rpm
 
  |  2 kg

MTS 2/4 デジタル マイクロプレート

MTS 2/4 デジタル マイクロプレート
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003208000
1100 rpm
 
  |  2/4 MT-Platten kg

KS 130 ベーシック

KS 130 ベーシック
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0002980000
800 rpm
 
  |  2.0 kg

KS 130 basic Package

KS 130 basic Package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0009019000
800 rpm
 
  |  2.0 kg

KS 130 コントロール

KS 130 コントロール
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0002980100
800 rpm
 
  |  2.0 kg

KS 130 control NOL

KS 130 control NOL
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004278200
800 rpm
 
  |  2.0 kg

KS 130 control NOL Package

KS 130 control NOL Package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0009025500
800 rpm
 
  |  2.0 kg

KS 260 ベーシック

KS 260 ベーシック
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0002980200
500 rpm
 
  |  7.5 kg

KS 260 basic Package

KS 260 basic Package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0009019200
500 rpm
 
  |  7.5 kg

KS 260 コントロール

KS 260 コントロール
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0002980300
500 rpm
 
  |  7.5 kg

KS 260 control NOL

KS 260 control NOL
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004278400
500 rpm
 
  |  7.5 kg

KS 260 control NOL Package

KS 260 control NOL Package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0009025600
500 rpm
 
  |  7.5 kg

KS 501 digital

KS 501 digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0025002985
300 rpm
 
  |  15 kg

HS 260 ベーシック

HS 260 ベーシック
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003066600
300 rpm
 
  |  7.5 kg

HS 260 コントロール

HS 260 コントロール
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0003066700
300 rpm
 
  |  7.5 kg

HS 260 control NOL

HS 260 control NOL
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004278600
300 rpm
 
  |  7.5 kg

HS 501 digital

HS 501 digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0025002982
300 rpm
 
  |  15 kg

Vortex 1

Vortex 1
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004047700
2800 rpm
 
  |  0.1 kg

Vortex 4 basic

Vortex 4 basic
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004049600
3000 rpm
 
  |  0.5 kg

Vortex 4 digital

Vortex 4 digital
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0004050100
3000 rpm
 
  |  0.5 kg

Loopster digital Package

Loopster digital Package
定価
お問い合わせ下さい
ID No. 0010002892
80 rpm
 
  |  2 kg